Extrainsatt årsmöte 24/9 kl 15

Då det årsmöte som hölls under våren inte nådde alla medlemmar väljer vi att hålla detta extrainsatta årsmöte. En viktig fråga som kommer att diskuteras är att styrelsen föreslår att föreningen går upp i Dalby Bygdegårdsförening för att fungera som en arbetsgrupp där. Det skulle minska föreningsbyråkratin och lämna mer tid till sakfrågor.

Här kan ni läsa Föreningen Dalbyvikens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016. En kort sammanfattning är att vi klippt näckrosor som vanligt och att vi inväntar besked från Uppsala kommun angående planerna på ett naturreservat i Hammarskog vilket innefattar den kommunägda delen av Dalbyviken. Eftersom det har blivit fördröjt, vi vet i dagsläget inget om hur dessa planer ser ut idag, har också vårt arbete i viken blivit vilande.

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Verksamhetsberättelse 2016
7. Balans och resultaträkning
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet
10. Val av styrelse
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Om att låta föreningen gå upp i Dalby Bygdegårdsförening
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *